Kakkonen On Ykkönen ry

VUOSIKERTOMUS 2015

Yleistä

Kakkonen on Ykkönen ry on aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ja edistää elektronisen urheilun asemaa Suomessa toimimalla yleisenä tiedotuskanavana, sekä yhdyssiteenä pelaajien, alan toimijoiden ja muiden elektronisesta urheilusta kiinnostuneiden henkilöiden kesken.
Yhdistyksen tavoitteena on myös auttaa sosiaalisesti eristäytyneitä ihmisiä luomaan uusia ihmissuhteita ja kontakteja pelimaailman ulkopuolella erilaisin tapahtumin ja toiminnoin.

Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa järjestää tapahtumia, kokouksia, tutustumismatkoja ja vapaaehtoisia talkootöitä, joissa ry:n toiminnasta kiinnostuneet ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja yhdistyksen toimintaan.
Yhdistys myös ylläpitää edellä mainittua yleistä tiedotuskanavaa, jonka tarkoituksena on tuoda elektronisen urheilun toimijat, pelaajat, sekä aiheesta kiinnostuneet tahot yhteen sosiaalisia medioita, sekä avoimia keskustelupalstoja hyväksi käyttäen.
Erilaisista tapahtumista, sekä muista toimistaan koituvia kuluja yhdistys kattaa muun muassa talkootöillä ja jäsenmaksuilla kerätyin varoin.1. VARSINAINEN TOIMINTA
Kuluneen vuoden aikana yhdistys järjesti, tai oli mukana järjestämässä seuraavia tapahtumia ja toimintoja:

1.1 Tapahtumat
”ELMU ry 37 vuotta & One Eye -Silmäpäivät” -tapahtuma, Helsingin Nosturissa.
Yhdistys oli yhteistyössä muiden tapahtuman toimijoiden kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa julkisen tapahtuman, jossa mm. esiintyi useita eri yhtyeitä, ja jossa yleisöllä oli mahdollisuus tutustua elektroniseen urheiluun, sekä yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen puolesta paikalla oli kaksi elektronisen urheilun joukkuetta laitteistoineen, ja tapahtuman aikana yhdistys järjesti paikan päällä aidon ’Battlefield Hardline 5v5’ -näytösottelun.
Näytösottelu lähetettiin suorana internetin välityksellä, Twitch-palvelua käyttäen.
Yhdistys myös järjesti yleisölle avoimen kilpailun, jossa yleisö pääsi haastamaan paikan päällä olleita elektronisia urheilijoita, ja jonka palkintona jaettiin ’PlayStation Network’ -lahjakortteja.

”2on1 ry Kesätapahtuma 2015” -Hämeenlinnan Härkälinnassa.
Yhdistys järjesti yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille keskiaikateemaisen kesätapahtuman, turnajaisineen.
Yhdistyksen päämäärä tapahtumassa oli kertoa osallistujille omasta toiminnastaan, sekä tuoda yhteen yhteisön toisilleen vielä tuntemattomia jäseniä ja muita toiminnasta kiinnostuneita tahoja.

”EA+VPD Pop-up store” -tapahtuma Helsingin Lasipalatsissa, yhteistyössä Livegamers ja Hope ry kanssa.
Yhdistys oli mukana tapahtumassa järjestetyssä ’36h live-stream’ -lähetyksessä ylläpitämässä lähetystä, sekä kertomassa elektronisesta urheilusta yleensä, ja omasta toiminnastaan.
Tapahtuma itsessään oli kaikille avoin ja lähetystä pystyi seuraamaan internetin välityksellä.
Osana tapahtumaa oli myös Hope ry:n organisoima ’Pelit kiertoon!’ -kampanja, jonka tarkoituksena oli kerätä kävijöiltä, sekä lähetystä seuranneilta ihmisiltä käytettyjä lauta- ja videopelejä jaettavaksi vähäosaisille perheille. Tapahtumaan paikanpäällä osallistuneille, sekä tapahtumaa internet -lähetyksen välityksellä seuranneille järjestettiin kilpailuja, joissa palkintoina oli muun muassa videopelejä, oheistuotteita, sekä ’2on1 eSports’ -tiimin fanituotteita.

1.2 Toiminnot ja edustustehtävät
”Tappajan näköinen mies” -elokuvan kuvaukset, Helsinki.
Yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet toimivat elokuvan kuvauksissa muun muassa liikenteenpysäyttäjinä ja keräsivät varoja yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen edustajat olivat paikalla myös elokuvan kutsuvierasensi-illassa.

”Korso” -elokuvan kuvaukset, Helsinki.
Yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet toimivat elokuvan kuvauksissa muun muassa liikenteenpysäyttäjinä ja keräsivät varoja yhdistyksen toimintaan.

”Jättiläinen” -elokuvan kuvaukset, Helsinki.
Yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet toimivat elokuvan kuvauksissa muun muassa liikenteenpysäyttäjinä ja keräsivät varoja yhdistyksen toimintaan.

”Koukussa” -elokuvan kuvaukset, Helsinki.
Yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet toimivat elokuvan kuvauksissa muun muassa liikenteenpysäyttäjinä ja keräsivät varoja yhdistyksen toimintaan.

”Sosiaalinen media”
Yhdistys ylläpitää aktiivisia Facebook- ja Twitter-tilejä, joiden avulla yhdistys edistää suuren yleisön tietoisuutta elektronista urheilua ja yhdistyksen toimintaa koskien.
Yhdistyksen ylläpitämät sosiaalisen median kanavat tuottavat puolueettomia, elektronista urheilua koskevia uutisia, jotka tavoittavat jopa tuhansia käyttäjiä viikoittain.
Lisäksi yhdistys tuottaa aktiivisesti sisältöä ’YouTube’- ja ’Twitch Live Stream’ -palveluihin.
Yhdistyksen avoin ’PlayStation Network’ -Yhteisö toimii virtuaalisena kohtauspaikkana pelaajille kautta maan.

2. HALLINTO

2.1 Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 39 henkilöä.

2.2 Sääntömääräinen vuosikokous
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.4.2015 ja kokoukseen osallistui 18 yhdistyksen jäsentä.

2.3 Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 henkilöä.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhden kerran.

Hallituksen jäsenet
Jesse Salonen, puheenjohtaja
Joona Lehtonen, varapuheenjohtaja
Jarmo Paabo
Tomi Pitkonen
Mikko Kurvi
Esko Karén
Kim Svanström
Artturi Vuorinen
Timo Lehtimäki
Heikki Jämsä
Jari Eskelinen
Jesse Ojala

2.4. Tilintarkastus
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Joona Lehtonen ja Mikko Kurvi.
Toiminnantarkastajat valittiin myös tilintarkastajiksi.
Varahenkilönä toimi Tomi Pitkonen

3. TALOUS

3.1 Yleiskatsaus
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vuoden lopussa vakaa, mutta alijäämäinen.
Tilikauden alijäämä oli -232,21€.

3.2 Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot olivat 1010,20 €.
Yhdistyksen tärkeimmät varainhankintakeinot olivat talkootöistä saadut tuotot, yhteensä 1995,50 €, sekä jäseniltä kerätyt tapahtumien osallistumismaksut, yhteensä 2861,90eHelsingissä 29.2.2016