Kakkonen On Ykkönen ry

Muistathan maksaa jäsenmaksusi! Linkki jäsenmaksuun: Jäsenmaksun maksaminen

Kakkonen on Ykkönen ry on aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ja edistää elektronisen urheilun asemaa Suomessa toimimalla yleisenä tiedotuskanavana, sekä yhdyssiteenä pelaajien, alan toimijoiden ja muiden elektronisesta urheilusta kiinnostuneiden henkilöiden kesken.


Yhdistyksen tavoitteena on myös auttaa sosiaalisesti eristäytyneitä ihmisiä luomaan uusia ihmissuhteita ja kontakteja pelimaailman ulkopuolella erilaisin tapahtumin ja toiminnoin. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa järjestää tapahtumia, kokouksia, tutustumismatkoja ja vapaaehtoisia talkootöitä, joissa ry:n toiminnasta kiinnostuneet ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja yhdistyksen toimintaan. 


Yhdistys myös ylläpitää edellä mainittua yleistä tiedotuskanavaa, jonka tarkoituksena on tuoda elektronisen urheilun toimijat, pelaajat, sekä aiheesta kiinnostuneet tahot yhteen sosiaalisia medioita, sekä avoimia keskustelupalstoja hyväksikäyttäen. 


Erilaisista tapahtumista, sekä muista toimistaan koituvia kuluja yhdistys kattaa muun muassa talkootöillä ja jäsenmaksuilla kerätyin varoin.